Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Wydajnosc teoretyczna – jak ja mozna okreslac

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wydajność teoretyczną maszyn można okreslać w m3/h, m2/h, m/h, N/h itp. Czas trwania cyklu boczego dla maszyn o cyklicznym działaniu albo zwiększenie prędkości maszyn o ciągłym działaniu zwiększa wydajność pracy. Wydajność techniczna Qt określa wydajność pracy maszyny, jaką może ona osiągnąć w danych warunkach przy założeniu nieprzerwanej pracy w ciągu godziny. Wydajność techniczna jest iloczynem wydajności teoretycznej i współczynników uwzględniających wykorzystanie mocy, sprawności, stopnia zagęszczenia gruntu itp. Wydajność techniczna jest z reguły mniejsza od wydajności teoretycznej. Wydajność eksploatacyjna (praktyczna) Qe wszelkie przestoje wynikające z maszyny, zmiany środka trakcyjnego (dla maszyny ciągnionej), planowej naprawy, regulacji lub smarowania mechanizmów itp. Wydajność eksploatacyjna jest stosowana przy opracowywaniu procesu technologicznego robót. W służbie drogowej do celów porównawczych oblicza się wydajność średnią roczną QT, która określa wielkość przerobu w ciągu roku w liczbach bezwzględnych bądź w. przeliczeniu „na jedną godzinę zatrudnienia maszyny w roku obliczeniowym. [więcej w: wzorcowanie mierników, wzorcowanie mierników gdańsk, wzorcowanie mierników Katowice ]
[hasła pokrewne: forum land rover, land rover spalanie, przyspieszeniomierz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum land rover land rover spalanie przyspieszeniomierz