Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Termopary

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Termopary wyrabia się najczęściej z następujących metali lub stopów: żelazo-konstantan, nikiel-chromonikiel, platyna-platynoiryd lub miedź-konstantan. Termopary typu miedź-konstantan lub żelazo-konstantan używane są do pomiaru temperatur do około 500 oc. Za pomocą termopary nikiel-chromonikiel można mierzyć temperatury do około 900 o c. Termopary platyna-platynoiryd, nadające sie do pomiaru temperatur przewyższających 1000 oc, stosowane Są obecnie dość rzadko, ponieważ ich siła elektromotoryczna jest stosunkowo mała, a ponadto iryd w wysokich temperaturach łatwo ulega sproszkowaniu. Siła elektromotoryczna używanych obecnie termopar zawiera się zwykle w zakresie 3. . .7 mV na 100 oc, Termistor jest to element półprzewodnikowy, którego oporność zmienia się w zależności od temperatury. Termistory wyrabia się z tlenków rozmaitych metali, nadając im postać małych kulek o średnicach około 1 mm. W kulkę taką wtapia się końcówki dwóch przewodów o dużej odporności na wysokie temperatury. Wyznaczanie różnic temperatur polega na mierzeniu zmian natężenia prądu przepływającego przez termistor, wynikających ze zmian jego oporności (w następstwie podwyższania sie lub spadku temperatury termistora). Analizator spalin. Prawidłowość działania silnika oceniać można na podstawie składu gazów spalinowych, uchodzących przez rurę wydechową. Do wyznaczania składu spalin stosuje sie tzw. analizatory spalin (np. ORSAT. Przyrząd taki składa się z zestawu naczyń połączonych ze sobą rurkami zaopatrzonymi w zaworki. Badane spaliny wprowadzane są do przyrządu za pośrednictwem rurki z cieczą filtrującą, przez opuszczenie do dołu naczynia z wodą, po otwarciu kurka. Badane spaliny wprowadza się kolejno do poszczególnych naczyń, przy czym w każdym z nich pochłaniany jest inny składnik gazów spalinowych. Każdorazowo przed wpuszczeniem pozostałości spalin do następnego naczynia mierzy się ich objętość i na podstawie różnic objętości określa zawartość poszczególnych składników. Gruszka gumowa służy do przedmuchiwania całego aparatu. [więcej w: voluson, aluminium 6082, Upadłość transgraniczna ]
[patrz też: land rover forum, otomoto tomaszów lubelski, otomoto olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: land rover forum otomoto olsztyn otomoto tomaszów lubelski