wypożyczalnia samochodów
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów Warszawa’

Obrotomierz

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Do elementu obracającego sie przymocowany jest ślizgacz, który przesuwając się przez nieruchomy styk zwiera obwód elektryczny elektromagnesu. Za każdym zwarciem kotwica elektromagnesu przesuwa tarczę licznika obrotów opisanego powyżej. Do bardzo dokładnych pomiarów liczby obrotów w określonym czasie używa się licznika obrotów sprzężonego ze stoperem. Obrotomierz, czyli wskaźnik prędkości obrotowej, podaje liczbę obrotów wykonywaną w jednostce czasu np. w Obr/sek. Obrotomierz odśrodkowy działa dzięki występowaniu określonych sił odśrodkowych. Wał lub inny obracajacy się element napędza regulator odśrodkowy obrotomierza przez przekładnie zębatą. Wirujące ciężarki regulatora rozchylają sie na odległość zależną od prędkości obrotowej i przesuwają tulejkę, która przez układ dźwigni utrzymuje wskazówkę obrotomierza w określonym położeniu. Obrotomierz elektryczny jest to prądnica prądu stałego, która wytwarza pomiędzy zaciskami napięcie zależne od chwilowej prędkości obrotowej twornika. Napięcie to mierzy się woltomierzem, wyskalowanym w Obr/min. Obrotomierz stroboskopowy jest to aparat rzucający pulsująca wiązkę świetlna na badaną cześć wirującą. Jeżeli liczba błysków światła w jednostce czasu jest dokładnie równa prędkości obrotowej, to oświetlana część pozornie trwa w bezruchu. Częstotliwość błysków stroboskopu daje się regulować w szerokich granicach, a odpowiedni wskaźnik określa od razu liczbę błysków na minutę, czyli prędkość obrotową. Przyrządy do pomiaru zużycia paliwa. Podczas zdejmowania charakterystyki silnika zużycie paliwa mierzyć można za pomocą przyrządów zaopatrzonych w dodatkowe zbiorniki paliwa o znanych pojemnościach.
Przepływomierz U rządzenie do ciężarowego do ciągłego pomiaru zużycia paliwa pomiaru zużycia paliwa Często stosuje się przepływomierze, czyli przyrządy do ciągłego pomiaru zużycia paliwa. Wskutek ciśnienia paliwa, które wpływa przez filtr i rurkę do stożka pomiarowego, zawór pływakowy podnosi się i tarczka wskażnikowa ustawia się na określonej wysokości. Odpowiednio do położenia zaworu pływakowego, tarcza wskaźnikowa wykazuje wprost na podziałówce skali chwilowe zużycie paliwa w litrach lub kilogramach na godzinę. [przypisy: długoterminowy wynajem samochodów, wypożyczalnia samochodów Warszawa, najem samochodu szczecin ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów Warszawa’

Obrotomierz

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Obwód pętli jest zasilany prądem ze wzmacniacza, połączonego np. z czujnikiem indykatora kwarcowego. Zależnie od przeznaczenia oscylograf ma od dwóch do kilkunastu pętli i może jednocześnie uwidaczniać przebieg zmian rozmaitych parametrów. Każda pętla jest odpowiednio zawieszona, wstępnie napięta oraz zaopatrzona w tłumik ograniczający do minimum jej drgania własne, które zniekształcają wyniki pomiarów. Częstotliwość mierzonych zmian powinna być mniejsza niż 30…40% częstotliwości drgań własnych pętli. Skalowanie oscylografu polega na wyznaczeniu charakterystyki drgań własnych oraz charakterystyki amplitudy wychyleń poszczególnych pętli w zależności od natężenia prądu. Oscylograf katodowy ma lampe elektronową, której katoda wysyła wiązkę elektronów w kierunku ścianki lampy tworzącej ekran powleczony warstwą materiału fluoryzującego. Wiązka elektronów biegnąc pomiędzy elektrodami płaskimi lub wewnątrz cewek ulega odchyleniom i jej punkt padania na ekran przesuwa się w rytmie zmian badanego przebiegu. Odchylanie się wiązki elektronów jest następstwem zmian napięcia pomiędzy płaskimi elektrodami lub zmian natężenia prądu płynącego przez cewki. Licznik obrotów jest to urządzenie sumujące liczbę obrotów wykonywanych przez obracający się wał lub inny element podczas pomiaru. Typowy laboratoryjny licznik obrotów ma wałek, na którym nasadzonych jest kilka, przeważnie cztery do sześciu, tarcz z cyframi. Tarcza jednostek obraca się wraz z wałkiem licznika, a tarcza dziesiątek jest osadzona na tulei obejmującej wałek. Tarcza dziesiątek ma dwadzieścia występów zazębiających się z zębami pośredniego koła zębatego i przekręca się dopiero wówczas, kiedy jej występy zazębią się z zębami kola pośredniego, a długi ząb trafi w wycięcie tarczy jednostek. W ten sposób podczas każdego pełnego obrotu tarczy jednostek tarcza dziesiątek wykonuje tylko jedną dziesiątą obrotu. Elektromagnetyczny licznik obrotów jest stosowany głównie w przypadkach, kiedy zachodzi konieczność odczytywania wskazań w znacznej odległości [więcej w: długoterminowy wynajem samochodów, wypożyczalnia samochodów Warszawa, najem samochodu szczecin ]

Comments Off

« Previous Entries