wypożyczalnia samochodów
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Posts Tagged ‘Wypożyczalnia samochodów Gdańsk’

Pomocnicze środki transportowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Odmianą parowych instalacji ogrzewania rozjazdów są stosowane na kolejach brytyjskich instalacje ogrzewania zwrotnic gorącym olejem. Jednostki liniowe służby drogowej są wyposażone w kolejowe i drogowe środki transportowe. Kolejowe środki transportowe użytkowane przez drogowców, w odróżnieniu do taboru kolejowego (lokomotywy, wagony), nazywamy pojazdami pomocniczymi. Drogowe środki transportowe, nazywane często środkami transportu drogowego, są szeroko eksploatowane, zwłaszcza w oddziałach budynków i podległych im jednostkach wykonawczych. Pojazdy pomocnicze nie mogą być włączane w skład pociągu. W zależności od masy własnej Ii rodzaju napędu dzielimy je na ciężkie i lekkie pojazdy pomocnicze. Do cieżkich pojazdów zalicza się silnikowe pojazdy pomocnicze o masie własnej 750 kg i większej, np. ciężkie drezyny motorowe, wózki motorowe, maszyny do robót nawierzchniowych itp. Do lekkich pojazdów pomocniczych zalicza się pojazdy o masie własnej do 750 kg, a więc wózki robocze, drezyny z napędem ręcznym, lekkie drezyny motorowe rowery szynowe. Wszystkie ściany zewnętrzne ciężkich pojazdów pomocniczych powinny być oznaczone pomarańczowym pasem. Jazda pojazdu pomocniczego po torach szlakowych i stacyjnych może odbywać się tylko za zezwoleniem dyżurnego ruchu, wydanym na żądanie jednostki organizacyjnej dysponującej tym pojazdem, lub upoważnionego pracownika. Największa dozwolona prędkość jazdy pomocniczego pojazdu nie powinna przekraczać: — 80 km/h — pojazdu pomocniczego motorowego, przeznaczonego do przewozu osób; — 60 km/h — maszyny budowlanej (do robót torowych); — 40 km/h — wózka (ciągnika) motorowego; — 30 km/h — motorowego roweru szynowego; — 20 km/h — drezyny ręcznej lub roweru pedałowego; 5 km/h — wózka roboczego pchanego ręcznie. Na zwrotnicach i skrzyżowaniach torów prędkość jazdy powinna być ograniczona do połowy dozwolonej prędkości maksymalnej. [przypisy: wypożyczalnia samochodów, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, Wynajem aut Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Wypożyczalnia samochodów Gdańsk’

Pomocnicze środki transportowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Do odśnieżania zwrotnic można również wykorzystać instalacje pneumatyczne. Sieć przewodów sprężonego powietrza jest zespawana z rur stalowych i ułożona w ziemi na głębokości 1 m. Na międzytorza są wyprowadzone przewody doprowadzające, do których są podłączone węże gumowe, zakończone dyszami do wydmuchiwania śniegu z rozjazdu. Podczas pracy, wskutek gwałtownego rozprężania doprowadzanego do dyszy powietrza, następuje zamarzanie otworów dysz, co znacznie ogranicza możliwość stosowania tych instalacji, Czas odśnieżania rozjazdu tą metodą wynosi 4 do 6 minut. Para o temperaturze do 18000 i ciśnieniu 0,5 MN/m2 (5 at) jest dostarczana do przewodów doprowadzających siecią rozprowadzającą, wykonaną z rur o średnicy 32 do 100 mm. Przewody sieciowe, izolowane warstwą waty szklanej lub kamilitu, są zabezpieczone przed przemakaniem papą i umieszczone w kanałach betonowych, ułożonych ze spadkiem dla odprowadzania wody. Sieć rozprowadzająca może być ułożona również nad powierzchnią terenu. Na ogrzanie jednej zwrotnicy zużywa się około 15 kg pary na godzinę. Tak duże zużycie pary powoduje kondensacja pary podczas ochładzania. Para przepływająca przez przewody grzewcze podnosi temperaturę opornic, iglic, siodełek i zamknięć do około 20 0C przy temperaturze otoczenia —20 o c, a następnie przez zawór odprowadzający uchodzi do atmosfery. Sieć rozprowadzająca może być podłączona do miejskiej lub lokalnej kotłowni albo parowozu. Na przykład parowóz z tendrem zawierającym 3 2 ms wody i pełny zapas węgla umożliwia ogrzewanie przez 12 godzin około 100 zwrotnic, połączonych siecią o łącznej długości do 3500 m. Parowe ogrzewanie rozjazdów cechuje się najniższym kosztem instalacji: w porównaniu z urządzeniami EOR — o około 25%, a z gazowym (propan) — 0 15%. Prostota budowy i działania umożliwia stosunkowo łatwe usuwanie ewentualnych uszkodzeń. [podobne: wypożyczalnia samochodów, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, Wynajem aut Poznań ]

Comments Off

« Previous Entries