wypożyczalnia samochodów
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Posts Tagged ‘wynajem samochodów warszawa’

Pojazdy pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
January 6th, 2018

Pojazdy pomocnicze nie mogą być łączone z taborem kolejowym. Wyjątkowo jest dozwolone ściągnięcie uszkodzonego ciężkiego pojazdu pomocniczego ze szlaku do najbliższej stacji, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków ostrożności i zachowania dozwolonej prędkości jazdy. Pojazdy pomocnicze powinny być wyposażone w urządzenia hamulcowe, odpowiednie do dozwolonej prędkości jazdy i ich przeznaczenia. Wyjątkiem są pojazdy pomocnicze bez napędu motorowego, mające łożyska toczne, które przy pracy na szlakach o pochyleniu do 60/60 mogą nie mieć hamulca, lecz trwale przywiązany do wózka klin, służący do zabezpieczenia pojazdu przed przemieszczaniem się. Ciężkie pojazdy pomocnicze muszą zapewniać elektryczne zwieranie obu toków szyn. Pojazdy takie są oznaczone literą E. Motorowe pojazdy pomocnicze powinny być wyposażone w urządzenia do podawania sygnałów dźwiękowych. Na każdym pojeździe pomocniczym powinny być wykazane: jednostka macierzysta, numer ewidencyjny, masa własna i ładowność. Ponadto na motorowych pojazdach powinna być wskazana dozwolona prędkość jazdy, a na pojazdach ciągnących przyczepy — ponadto ich uciąg. Kierownik pojazdu pomocniczego powinien mieć zestaw przyborów sygnalizacyjnych, zegarek, rozkład jazdy pociągów lub wyciąg z rozkładu dla danej linii, a w razie potrzeby — latarnie do osygnalizowania pojazdu oraz telefon przenośny. Pojazdy pomocnicze powinny być osygnalizowane zgodnie z Przepisami sygnalizacji na PKP (El). Uprawnienia i obowiązki kierownika pojazdu pomocniczego oraz zasady prowadzenia ruchu ciężkich i lekkich pojazdów pomocniczych są wyszczególnione w Przepisach ruchu na kolejach normalnotorowych użytku publicznego (RI). W odniesieniu do środków transportu drogowego — samochodów, wózków transportowych i ciągników — Obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego. [podobne: wynajem samochodów warszawa, wypożyczalnia aut warszawa, Wynajem autokarów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wynajem samochodów warszawa’

Pojazdy pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
January 6th, 2018

Skrzynia przekładniowa typu samochodowego jest podwieszona na ramie za pomocą zawieszenia. Umożliwia uzyskanie pięciu prędkości jazdy w jednym kierunku. Wał napędowy od samochodu STAR 20 (rurowy ze złączem przesuwnym) jest obustronnie zakończony przegubami krzyżakowymi o łożyskach igiełkowych. Nawrotnica wózka motorowego jest złożona ze stożkowego koła zębatego napędnego i dwóch stożkowych kół zębatych, swobodnie pasowanych na osi zestawu napędowego. Odpowiednio do ustawienia sprzęgła kłowego otrzymuje się właściwy kierunek jazdy z prędkością zależną od włączonego biegu ze skrzyni przekładniowej. Układ sterowania jest przeznaczony do sterowania Skrzynią przekładniową, nawrotnicą, sprzęgłem, silnikiem i hamulcami. Dźwignia zmiany biegów jest przegubowo połączona z mechanizmem zmiany biegów, złożonym z trzech wałków wodzikowych, które przesuwają się w prowadnicach wraz z widełkami zmiany biegów. W pokrywie skrzynki znajdują się urządzenia zabezpieczające przed włączeniem dwóch biegów jednocześnie oraz zatrzaski kulkowe, ustalające położenie kół zębatych w położeniu roboczym lub na luzie. Dźwignia ręczna nawrotnicy jest połączona układem cięgieł i dźwigien z wodzikiem sprzęgła kłowego, osadzonego na osi napędowej. Sprzęgło cierne jest włączane lub wyłączane pedałem nożnym. Sterowanie silnika polega na zmianie położenia dźwigni ręcznej, która przez układ dźwigniowy powoduje zmianę wydatku pompy wtryskowej. Na wózku są zainstalowane dwa układy sterowania hamulcami: nożny układ dźwigniowy do hamowania podczas jazdy oraz ręczny układ dźwigniowy do zabezpieczenia wózka przed przemieszczaniem się podczas postoju. Układ nożny jest sterowany za pomocą dwóch pedałów, oddzielnych dla obu kierunków jazdy. Hamulce na ,wszystkich kołach są zaciskane siłą zwielokrotnioną przez układ dźwigien, cięgieł i wałków łączących. Do sterowania ręcznego układu ,postojowego służy dźwignia ręczna wraz z zębatką i zapadką. [podobne: wynajem samochodów warszawa, wypożyczalnia aut warszawa, Wynajem autokarów ]

Comments Off

« Previous Entries