wypożyczalnia samochodów
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Posts Tagged ‘oklejanie samochodów’

Charakterystyka silnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Charakterystyka silnika jest to wykres przedstawiający funkcjonalną zależność kilku parametrów charakteryzujących właściwości robocze silnika, otrzymane w wyniku określonych prób i pomiarów. Odpowiednio do uwzględnionych parametrów rozróżnia się zwykle niżej zdefiniowane charakterystyki silników. Eksploatacyjna (zewnętrzna) charakterystyka silnika jest to wykres mocy użytecznej, momentu obrotowego i zużycia paliwa w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego, przy całkowitym otwarciu przepustnicy lub nominalnym dawkowaniu urządzenia wtryskowego. Wykres charakteryzuje moc odbieraną na wale korbowym, podczas pracy silnika z kompletnym osprzętem (jak wentylator, pompa wody, nieobciążona prądnica i inne podzespoły). Mechanizmy i osprzęt silnika powinny być wyregulowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Wykres charakterystyki zewnętrznej zawiera najczęściej cztery krzywe: mocy użytecznej, momentu obrotowego, godzinowego i jednostkowego zużycia paliwa — wszystkie w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego. Podczas zdejmowania charakterystyki eksploatacyjnej wyznacza się moment obrotowy i godzinowe zużycie paliwa dla kilku lub kilkunastu stałych prędkości obrotowych wału korbowego stopniowo przyspieszając, a następnie zwalniając bieg silnika (lub odwrotnie). Jako wynik pomiarów przyjmuje się wartości średnie. Każdorazowo prędkość obrotową wału korbowego zmienia sie i dokładnie reguluje przez zmiane momentu obciążającego (obciążenie np. hamulcem wodnym). Moment obrotowy określa sie lub bezpośrednio odczytuje ze wskazań silomierza hamulca, mierząc prędkość obrotową walu korbowego. Moc silnika oblicza się z zależności: Ne — Pn/C, gdzie: C — stała hamulca. Jednostkowe zużycie paliwa oblicza się z zależności: ge 1000 Gn/Ne [G/KM godz]. Dławiona charakterystyka silnika jest to wykres mocy użytecznej, momentu obrotowego i zużycia paliwa w zależności od prędkości obrotowej walu korbowego, przy częściowo przymkniętej przepustnicy lub zmniejszonym dawkowaniu urządzenia wtryskowego. Aby uzyskać pogląd o właściwościach silnika trzeba sporządzić charakterystyki dławione przynajmniej przy trzech różnych ustawieniach urządzeń zasilających zwykle odpowiadających 25, 50 oraz 75% znamionowego obciążenia silnika. Charakterystyke dławioną zdejmuje sie w taki sam sposób, jak charakterystykę zewnętrzną — zmieniając przy stałym ustawieniu urządzenia zasilającego stopniowo prędkość obrotowa wału korbowego przez zwiększanie lub zmniejszanie obciążenia silnika. [podobne: oklejanie samochodów, lakiery samochodowe, warszawa wynajem samochodów]

Comments Off

Posts Tagged ‘oklejanie samochodów’

Charakterystyka silnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Znając częstotliwość badanych dźwięków można wnioskować, który zespół jest ich źródłem. Najczęściej częstotliwość i głośność badanych dźwięków określa się przy stałej prędkości biegu silnika oraz wyznacza się rezonansowe częstotliwości i głośności. Ocena komfortu i wygody jazdy jest zawsze mniej lub bardziej subiektywna. Istnieją jednak pewne określone wymagania odnośnie podstawowych czynników wpływających na wygodę jazdy, które producenci uwzględniają z uwagi na przydatność eksploatacyjną samochodów. Do czynników decydujących o komforcie jazdy należą przede wszystkim : pozycja ciała osoby jadącej samochodem oraz charakter wstrząsow i drgań, którym podlega nadwozie samochodu. Badania komfortu jazdy są przeprowadzane głównie przez wytwórnie oraz instytucje naukowo-doświadczalne, z reguły według specjalnych programów pomiarów i prób, opracowanych na podstawie najrozmaitszych założeń i przesłanek. Wyznaczanie wskaźników eksploatacyjnych. Charakterystyki eksploatacyjne samochodów zdejmuje się w celu ustalenia głównych wskaźników charakteryzujących określone własności eksploatacyjne. Do najczęściej wyznaczanych należą wskaźniki: zużycia paliwa, zużycia oleju silnikowego, zużycia podstawowych części głównych zespołów i inne. Każde badanie silnika obejmuje cykl prób, wśród których rozróżnia się zwykle: — próby wstępne obejmujące np. oględziny zewnętrzne, ustalanie wymiarów geometrycznych i podstawowych parametrów (jak: stopień sprężania, luzy zaworów itp.), sprawdzenie prawidłowości regulacji rozrządu, ustawienia wyprzedzenia zapłonu itp., — pomiary właściwości silnika, obejmujące najczęściej zdejmowanie charakterystyk pracy, określania pewności rozruchu, pomiary cichobieżności, sprawdzanie działania regulatora, badanie trwałości części itp. Większość prób określających właściwości robocze silników przeprowadza się na hamowni. Do najważniejszych należą pomiary, których wyniki służą do sporządzania podstawowych charakterystyk silnika. Przed przystąpieniem do pomiarów właściwości nowego lub naprawionego silnika trzeba go prawidłowo dotrzeć według zaleceń wytwórni lub zakładu naprawczego. [patrz też: oklejanie samochodów, lakiery samochodowe, warszawa wynajem samochodów ]

Comments Off

« Previous Entries