wypożyczalnia samochodów
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Posts Tagged ‘mechanizm zwrotniczy’

Badania zmęczeniowe

Posted in Uncategorized  by admin
June 19th, 2018

Do laboratoryjnych badań wytrzymałości zespołów na wstrząsy i drgania stosuje sie rozmaite wibratory. Metody takie są szczególnie przydatne do porównawczych badań zmęczeniowych ram i nadwozi. Ramę podwozia mocuje się sztywno z jednego końca, np. z tyłu. Zamiast przedniej osi przymocowuje się belkę poprzeczną, na której umieszcza się wibrator. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mechanizm zwrotniczy’

Badania zmęczeniowe

Posted in Uncategorized  by admin
June 19th, 2018

Do wyznaczania momentu niszczącego służy stanowisko wyposażone w silnik napędowy i przekładnie o dużych przełożeniach. Przeważnie są to przekładnie ślimakowe, które napędzają wał wejściowy (np. wał sprzęgłowy) badanego zespołu. Wał wyjściowy badanego zespołu jest połączony z dźwignią obciążoną dynamometrem. Badany zespół powoli obciąża sie coraz większym momentem obrotowym, kontrolowanym w sposób ciągły przez dynamometr, w celu uchwycenia nagłego spadku lub zaniku momentu obrotowego na wale wyjściowym (co świadczy o zniszczeniu najsłabszej części pośredniczącej w przenoszeniu napędu przez badany zespół). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mechanizm zwrotniczy’

Badania zmęczeniowe

Posted in Uncategorized  by admin
June 19th, 2018

Badanie sprzęgieł. Współczynnik nadmiaru momentu (zapasu) sprzęgła wyznacza się przy użyciu hamulca do określania momentu tarcia sprzęgł, czyli maksymalnego momentu obrotowego przekazywanego przez badane sprzęgło bez poślizgu. Rzeczywisty moment tarcia sprzęgła, zależny od wstępnego napięcia sprężyn dociskowych, odczytuje się bezpośrednio ze wskazań odpowiednio wyskalowanego dynamometru.
Badanie sprzęgła jednokierunkowego ogranicza się zwykle do wyznaczenia jego wytrzymałości zmęczeniowej przez wielokrotne włączanie i wyłączanie na specjalnym stanowisku. Zwykle układ sterujący zapewnia samoczynne włączanie badanego sprzęgła jednokierunkowego z chwilą obciążania go wyregulowanym uprzednio momentem obrotowym, Do dynamicznego badania sprzęgieł hydrokinetycznych oraz do wyznaczania dynamicznego współczynnika tarcia okładzin ciernych stosuje sie stanowisko bezwładnościowe. Wymagane obciążenie wywołuje Się przy użyciu odpowiednio skompletowanych tarcz zamachowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mechanizm zwrotniczy’

Badania zmęczeniowe

Posted in Uncategorized  by admin
June 19th, 2018

Detonacyjna charakterystyka silnika przedstawia zależność najmniejszej dopuszczalnej liczby oktanowej paliwa od zapłonu. Najpierw zdejmuje się wstępną charakterystykę przedstawiającą zależność wyprzedzenia zapłonu na granicy detonacji od prędkości obrotowej wału korbowego, dla kilku różnych liczb oktanowych, przy całkowitym uchyleniu przepustnicy w gaźniku kiedy silnik jest w pełni nagrzany. Jako paliwa wzorcowe stosuje się gatunki benzyny o znanych właściwościach lub odpowiednie mieszaniny, np. technicznego izooktanu i benzyny lakowej. Wyniki sprowadza się do normalnych warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries