Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Opóźnieniomierz i przyspieszeniomierz

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Opóźnieniomierz jest zaopatrzony w dodatkową podziałówkę umożliwiającą odczytywanie kąta pochylenia pojazdu stojącego na pochyłości. Przyspieszeniomierz wahadłowy wskazuje chwilowe przyspieszenia. Przyrząd taki nie ma urządzenia zapisującego, a ponadto czułość jego jest dość mała i nie reaguje on na szybkie zmiany przyspieszeń. Elementem napędzającymi wskazówkę przyspieszeniomierza jest wahadło, którego wychylenia są zależne Od przyspieszenia. Przyspieszeniomierz hydrauliczny jest to układ naczyń połączonych, wypełnionych rtęcią i zabarwioną wodą. Poziom cieczy w rurkach jest proporcjonalny do działającego na nią chwilowego przyspieszenia. Przyspieszeniomierz samozapisujący działa dzięki bezwładności ciężarków przezwyciężających opór sprężyny. Ruchy ciężarków powodują jednocześnie przesunięcia rysika urządzenia rejestrującego oraz wskazówki wskaźnika. Taśma urządzenia rejestrującego jest zwykle napędzana przez mechanizrn zegarowy (np. z szybkością 10 lub 30 mm/sek). Wibrograf jest to przyrząd rejestrujący drgania lub kołysania np. nadwozia pojazdu — w zależności od czasu i przebywanej drogi. Zasada działania wibrografu jest podobna do zasady działania przyspieszeniomierza wa hadłowego.
Przyczepa dynamometryczna jest to pojazd na czterech kołach napędzających wbudowaną w nim prądnicę. Obciążając prądnicę powoduje się hamowanie kół przyczepy. W urządzeniu zaczepowym przyczepy znajduje się dynamometr wskazujący chwilowy uciąg na haku badanego pojazdu. Urządzenie samopiszące rejestruje uciągi na haku w zależności od przebywanej drogi i czasu. Przydatność ogumienia do określonego pojazdu i przewidywanych warunków jego użytkowania ocenia się na podstawie wyników rozmaitych prób i pomiarów, których cele, założenia i przebiegi ustala sie z dużą dowolnością. Najczęściej przedmiotem badania są niżej scharakteryzowane właściwości ogumienia, Sztywność opony. Zwykle rozróżnia się statyczna i dynamiczną sztywność opony. Miernikiem statycznej sztywności opony jest nacisk promieniowy wywołujący jej ugięcie (zmniejszenie swobodnej średnicy zewnętrznej) o 1 cm, wyznaczane przy użyciu prasy dynamometrycznej. [przypisy: voluson, aluminium 6082, Upadłość transgraniczna ]
[patrz też: forum land rover, land rover spalanie, przyspieszeniomierz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum land rover land rover spalanie przyspieszeniomierz