Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Podstawowe pojęcia z zakresu mechanizacji robót

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Projektowanie coraz doskonalszych i bardziej niezawodnych maszyn wymaga znajomości warunków, w których te maszyny będą pracować. Z drugiej strony, znajomość budowy zasad eksploatacji maszyn stanowi niezbędny warunek, którego wypełnienie przyczynia sie do przedłużenia żywotności maszyn i ich niezawodnego działania. Dzieje człowieka nierozerwalnie wiążą gie z pracą. Dzięki pracy człowiek mógł ujarzmić siły przyrody i stworzyć sobie odpowiednie warunki bytowania. Prace, których nie mógł wykonać ręcznie, inspirowały go do wykorzystania siły fizycznej zwierząt i wynalezienia prostych narzędzi, opartych na działaniu dźwigni, klina itp. Powstają nowe wynalazki, coraz doskonalsze mechanizmy i maszyny, których działanie nie zawsze przypomina ruch ludzkiej ręki. Praca ręczna jest coraz częściej zastępowana pracą maszyn — pracą mechaniczną. Roboty ręczne mogą być wykonywane: wyłącznie siłą ludzką bez użycia narzędzi; — siłą ludzką przy użyciu prostych narzędzi i urządzeń; — siłą ludzką wykorzystywaną do obsługi i kierowania narzędziami mechanicznymi. Roboty mechaniczne są wykonywane wyłącznie za pomocą maszyn i w zależności od udziału człowieka dzielą się na: — związane z jednoczesnymi czynnościami człowieka bądź wymagające jego stałej obsługi (np. praca nasuwarki hydraulicznej); nie wymagające stałej obsługi (np. przenośniki taśmowe); — zautomatyzowane, nie wymagające obsługi. Użycie do robót torowych maszyn poruszanych ręcznie lub mechanicznie oznacza zmechanizowanie tych robót. Zależnie od użytych maszyn mechanizację robót torowych można podzielić na: małą, częściową, pełną oraz automatyzację. Mała mechanizacja polega na użyciu narzędzi mechanicznych bądź urządzeń nie mających własnego napędu, wprawianych w ruch ręcznie. Mała mechanizacja stanowi stadium wyjściowe do zastosowania maszyn. Typowym przykładem są roboty torowe wykonywane podbijakami elektrycznymi i pneumatycznymi, zakrętarkami spalinowymi, suwnicami bramowymi ręcznymi itp. [patrz też: wzorcowanie mierników, wzorcowanie mierników gdańsk, wzorcowanie mierników Katowice ]
[hasła pokrewne: otomoto grudziadz, range rover forum, land rover defender forum ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: land rover defender forum otomoto grudziadz range rover forum