Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Pojazdy pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Pojazdy pomocnicze nie mogą być łączone z taborem kolejowym. Wyjątkowo jest dozwolone ściągnięcie uszkodzonego ciężkiego pojazdu pomocniczego ze szlaku do najbliższej stacji, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków ostrożności i zachowania dozwolonej prędkości jazdy. Pojazdy pomocnicze powinny być wyposażone w urządzenia hamulcowe, odpowiednie do dozwolonej prędkości jazdy i ich przeznaczenia. Wyjątkiem są pojazdy pomocnicze bez napędu motorowego, mające łożyska toczne, które przy pracy na szlakach o pochyleniu do 60/60 mogą nie mieć hamulca, lecz trwale przywiązany do wózka klin, służący do zabezpieczenia pojazdu przed przemieszczaniem się. Ciężkie pojazdy pomocnicze muszą zapewniać elektryczne zwieranie obu toków szyn. Pojazdy takie są oznaczone literą E. Motorowe pojazdy pomocnicze powinny być wyposażone w urządzenia do podawania sygnałów dźwiękowych. Na każdym pojeździe pomocniczym powinny być wykazane: jednostka macierzysta, numer ewidencyjny, masa własna i ładowność. Ponadto na motorowych pojazdach powinna być wskazana dozwolona prędkość jazdy, a na pojazdach ciągnących przyczepy — ponadto ich uciąg. Kierownik pojazdu pomocniczego powinien mieć zestaw przyborów sygnalizacyjnych, zegarek, rozkład jazdy pociągów lub wyciąg z rozkładu dla danej linii, a w razie potrzeby — latarnie do osygnalizowania pojazdu oraz telefon przenośny. Pojazdy pomocnicze powinny być osygnalizowane zgodnie z Przepisami sygnalizacji na PKP (El). Uprawnienia i obowiązki kierownika pojazdu pomocniczego oraz zasady prowadzenia ruchu ciężkich i lekkich pojazdów pomocniczych są wyszczególnione w Przepisach ruchu na kolejach normalnotorowych użytku publicznego (RI). W odniesieniu do środków transportu drogowego — samochodów, wózków transportowych i ciągników — Obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego. [podobne: Mimośród, atosiban, bramy segmentowe łódź ]
[przypisy: otomoto rzeszów, mylr, mila automobile ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mila automobile mylr otomoto rzeszów