Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Ogólne wiadomości o mechanizacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Mechanizacja robót drogowych. Pełny, rytmiczny i harmonijny rozwój gospodarki narodowej oraz wzrost dobrobytu społeczeństwa wymagają sprawnie funkcjonującego transportu. W Polsce przewozy masowych ładunków na duże odległości powierzono transportowi kolejowemu. Aby wykonać te zadania, kolej powinna wzbogacić i unowocześnić potencjał techniczny, któremu powinny towarzyszyć udoskonalenia organizacyjne. Zadania realizowane przez kolejową służbę drogową stanowią fragment wieloletniego programu rekonstrukcji nawierzchni kolejowej i przystosowania podstawowego układu linii do zwiększonych prędkości jazdy. Dostosowanie zaś linii do zwiększonych prędkości wymaga gruntownej modernizacji nie tylko nawierzchni kolejowej, ale również modernizacji podłoza, technicznych urządzeń stacji i szlaków kolejowych, budowli inżynierskich itp. Realizacja tych zamierzeń jest możliwa pod warunkiem wprowadzenia między innymi kompleksowej mechanizacji kolejowych robót drogowych. Mechanizacja robót polega na całkowitym lub częściowym zastąpieniu pracy ręcznej pracą maszyn napędzanych mechanicznie bądź na zastosowaniu urządzeń i narzędzi zmniejszających wysiłek mięśni ludzkich. Pozwala to na zwiększenie wydajności pracy, obniżenie kosztu i podwyższenie jakości robót. Rozwój mechanizacji wiąże się z projektowaniem, produkcją oraz stałą modernizacją maszyn i sprzętu, dostosowanych do nowoczesnych metod budowy i utrzymania dróg kolejowych. Na przykład wprowadzenie ciężkiej nawierzchni typu S60 oznacza konieczność zastosowania urządzeń o wiekszym udźwigu. Obecnie stosowany proces technologiczny naprawy głównej torów wymaga użycia ponad 100 maszyn i innych urządzeń. Łatwo więc sobie wyobrazić, jak trudno zsynchronizować pracę tak dużej liczby sprzętu, aby harmonijnie i bezkolizyjnie, a przy tym kompleksowo wykonać naprawę torów. Efekt mechanizacji jest tym większy, im bardziej wydajne są zastosowane maszyny. Szczególną uwagę należy zwracać na wydajność maszyn wiodących, Wyznaczających tempo robót, oraz na maszyny współpracujące, które ograniczają to tempo. [hasła pokrewne: wzorcowanie mierników, wzorcowanie mierników gdańsk, wzorcowanie mierników Katowice ]
[patrz też: land rover defender spalanie, dobierz akumulator do samochodu, salon citroena warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dobierz akumulator do samochodu land rover defender spalanie salon citroena warszawa