Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Pomocnicze środki transportowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Odmianą parowych instalacji ogrzewania rozjazdów są stosowane na kolejach brytyjskich instalacje ogrzewania zwrotnic gorącym olejem. Jednostki liniowe służby drogowej są wyposażone w kolejowe i drogowe środki transportowe. Kolejowe środki transportowe użytkowane przez drogowców, w odróżnieniu do taboru kolejowego (lokomotywy, wagony), nazywamy pojazdami pomocniczymi. Drogowe środki transportowe, nazywane często środkami transportu drogowego, są szeroko eksploatowane, zwłaszcza w oddziałach budynków i podległych im jednostkach wykonawczych. Pojazdy pomocnicze nie mogą być włączane w skład pociągu. W zależności od masy własnej Ii rodzaju napędu dzielimy je na ciężkie i lekkie pojazdy pomocnicze. Do cieżkich pojazdów zalicza się silnikowe pojazdy pomocnicze o masie własnej 750 kg i większej, np. ciężkie drezyny motorowe, wózki motorowe, maszyny do robót nawierzchniowych itp. Do lekkich pojazdów pomocniczych zalicza się pojazdy o masie własnej do 750 kg, a więc wózki robocze, drezyny z napędem ręcznym, lekkie drezyny motorowe rowery szynowe. Wszystkie ściany zewnętrzne ciężkich pojazdów pomocniczych powinny być oznaczone pomarańczowym pasem. Jazda pojazdu pomocniczego po torach szlakowych i stacyjnych może odbywać się tylko za zezwoleniem dyżurnego ruchu, wydanym na żądanie jednostki organizacyjnej dysponującej tym pojazdem, lub upoważnionego pracownika. Największa dozwolona prędkość jazdy pomocniczego pojazdu nie powinna przekraczać: — 80 km/h — pojazdu pomocniczego motorowego, przeznaczonego do przewozu osób; — 60 km/h — maszyny budowlanej (do robót torowych); — 40 km/h — wózka (ciągnika) motorowego; — 30 km/h — motorowego roweru szynowego; — 20 km/h — drezyny ręcznej lub roweru pedałowego; 5 km/h — wózka roboczego pchanego ręcznie. Na zwrotnicach i skrzyżowaniach torów prędkość jazdy powinna być ograniczona do połowy dozwolonej prędkości maksymalnej. [przypisy: żuraw warsztatowy, przeciski pod drogami, tribusteron ]
[hasła pokrewne: otomoto toruń, gazda otomoto, salon renault katowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazda otomoto otomoto toruń salon renault katowice