Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Oscylograf

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Obwód pętli jest zasilany prądem ze wzmacniacza, połączonego np. z czujnikiem indykatora kwarcowego. Zależnie od przeznaczenia oscylograf ma od dwóch do kilkunastu pętli i może jednocześnie uwidaczniać przebieg zmian rozmaitych parametrów. Każda pętla jest odpowiednio zawieszona, wstępnie napięta oraz zaopatrzona w tłumik ograniczający do minimum jej drgania własne, które zniekształcają wyniki pomiarów. Częstotliwość mierzonych zmian powinna być mniejsza niż 30…40% częstotliwości drgań własnych pętli. Skalowanie oscylografu polega na wyznaczeniu charakterystyki drgań własnych oraz charakterystyki amplitudy wychyleń poszczególnych pętli w zależności od natężenia prądu. Oscylograf katodowy ma lampe elektronową, której katoda wysyła wiązkę elektronów w kierunku ścianki lampy tworzącej ekran powleczony warstwą materiału fluoryzującego. Wiązka elektronów biegnąc pomiędzy elektrodami płaskimi lub wewnątrz cewek ulega odchyleniom i jej punkt padania na ekran przesuwa się w rytmie zmian badanego przebiegu. Odchylanie się wiązki elektronów jest następstwem zmian napięcia pomiędzy płaskimi elektrodami lub zmian natężenia prądu płynącego przez cewki. Licznik obrotów jest to urządzenie sumujące liczbę obrotów wykonywanych przez obracający się wał lub inny element podczas pomiaru. Typowy laboratoryjny licznik obrotów ma wałek, na którym nasadzonych jest kilka, przeważnie cztery do sześciu, tarcz z cyframi. Tarcza jednostek obraca się wraz z wałkiem licznika, a tarcza dziesiątek jest osadzona na tulei obejmującej wałek. Tarcza dziesiątek ma dwadzieścia występów zazębiających się z zębami pośredniego koła zębatego i przekręca się dopiero wówczas, kiedy jej występy zazębią się z zębami kola pośredniego, a długi ząb trafi w wycięcie tarczy jednostek. W ten sposób podczas każdego pełnego obrotu tarczy jednostek tarcza dziesiątek wykonuje tylko jedną dziesiątą obrotu. Elektromagnetyczny licznik obrotów jest stosowany głównie w przypadkach, kiedy zachodzi konieczność odczytywania wskazań w znacznej odległości [więcej w: Leukocyturia, blinatumomab, mechanizm zwrotniczy ]
[więcej w: land rover forum, otomoto tomaszów lubelski, otomoto olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: land rover forum otomoto olsztyn otomoto tomaszów lubelski