Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Obsluga okresowa – czynności

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Obsługa okresowa obejmuje z góry zaplanowane czynności, wykonywane po określonym przebiegu. Zadaniem obsługi okresowej jest: — zapewnienie czystości wewnetrznej zespołów, — uzupełnienie zapasu smaru w punktach smarowania, — dokładne sprawdzenie stanu technicznego zespołów oraz szczelności i prawidłowości połączeń (tzw. przegląd techniczny), — sprawdzenie działania i ewentualna regulacja mechanizmów samochodu. Cykl obsługowy. Czynności wykonywane zwykle po takich samych przebiegach samochodu, lub w określonych terminach łączone są w grupy i określane nazwą pierwszej, drugiej, trzeciej itd. obsługi technicznej, w skrócie OT 1, OT2 itd. Wykonywanie tych grup czynności powtarza się cyklicznie podczas eksploatacji pojazdu. Przebieg międzyobslugowy jest to przebieg pojazdu, po którym wykonuje sie powtórnie taką samą grupe czynności obsługowych. Aby uprościć cykl obsługowy powszechnie przestrzega Się zasady, że przebiegi dzielące kolejne obsługi o szerszym zakresie stanowią wielokrotność przebiegów między obsługami o węższym zakresie, np. przyjmuje się przebiegi międzyobsługowe dla: OTI — 1000 km, dla OT2 — 5000 km, dla OT3 — 10000 km. Zakresy obsługi technicznej i wielkości przebiegów miedzyobsługowych zależą od rodzaju i typu pojazdu oraz od warunków jego pracy. W ciężkich warunkach użytkowania samochodu wskazane jest zmniejszać odpowiednio przebiegi międzyobsługowe w stosunku do zalecanych przez wytwórnie. Znaczną większość czynności wchodzących w zakres obsługi okresowej wykonuje się przy użyciu odpowiedniego wyposażenia specjalnego. Z tego względu obsługę okresową pojazdów samochodowych przeprowadza zwykle wykwalifikowany personel w specjalnych stacjach obsługi, publicznych lub własnych (w dużych gospodarstwach samochodowych). Obsługa sezonowa — wykonywana dwa razy do roku (w Polsce około 15 października i 15 kwietnia), konieczna z uwagi na warunki klimatyczne, ma na celu przygotowanie pojazdu do pracy w okresie jesienno-zimowym względnie wiosenno-letnim. Obsługa w okresie docierania obejmuje zabiegi konieczne do wykonania w początkowym okresie pracy samochodu nowego lub po naprawie głównej. [więcej w: voluson, aluminium 6082, Upadłość transgraniczna ]
[podobne: otomoto rzeszów, mylr, mila automobile ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mila automobile mylr otomoto rzeszów