Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Najstarsze wykonanie ramy – kratownica

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Najstarsze wykonanie ramy, spotykane do dziś przede wszystkim w samochodach ciężarowych, ma postać płaskiej kratownicy, w której dwie podłużne belki powiązane są między sobą poprzeczkami. Rozwój w konstrukcji niezależnych ram charakteryzuje się wprowadzaniem kształtowników zamkniętych (prostokąt, koło, elipsa), a następnie bardziej racjonalnym z punktu widzenia sztywności powiązaniem poszczególnych elementów (ramy: centralne, X, kratownicowe). Dążenia do wykorzystania nadwozia lub jego części do przejmowania obciążeń działających na ramy spowodowały opracowanie rozmaitych nowych odmian konstrukcyjnych ram, zwłaszcza w samochodach osobowych. Ramy płytowe i platformowe stosuje się w przypadkach częściowego przejmowania obciążeń przez nadwozie pojazdu. Natomiast w nadwoziu całkowicie samoniosącym często rama jest elementem szczątkowym, którego zadanie polega jedynie na wzmocnieniu spodu nadwozia w miejscach mocowania ciężkich zespołów (jak np. silnik) lub zapewnieniu dogodnych warunków mocowania tych zespołów. Obecnie, zwłaszcza w samochodach osobowych i autobusach, zadania ramy spełnia najczęściej spód nadwozia samo niosącego. Wydzielone konstrukcyjnie ramy, stanowiące oddzielne zespoły, spotyka się głównie w samochodach ciężarowych i amerykańskich samochodach osobowych. Odpowiednio do układu i wykonania, niezależne ramy samochodowe dzieli się ogólnie na ramy podłużnicowe i ramy centralne. Rama podłużnicowa Głównymi elementami ramy są dwie belki zwane podłużnicami, powiązane pomiędzy sobą poprzeczkami — przy użyciu nitów lub Śrub, albo przez spawanie. Podłużnice mają rozmaite kształty, opracowane odpowiednio do konstrukcji całego pojazdu i rozmieszczenia jego zespołów. Układ podłużnic nadaje zwykle ramie kształt prostokąta lub trapezu. Przekroje poprzeczne podłużnic są otwarte lub zamknięte. Złącza poprzeczek z podłużnicami wykonuje się z reguły jako nierozbieralne. Złącza spawane zapewniają wprawdzie sztywność i lekkość ramy, jednak z uwagi na trudność kontroli prawidłowości wykonania odpowiedzialnych spoin dość często stosuje się złącza nitowane. [hasła pokrewne: Leukocyturia, blinatumomab, mechanizm zwrotniczy ]
[patrz też: otomoto grudziadz, range rover forum, land rover defender forum ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: land rover defender forum otomoto grudziadz range rover forum