Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Hamulec powietrzny

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Hamulec powietrzny (lub inaczej młynek powietrzny) jest to belka poprzeczna z łopatkami, osadzona na wale napędzanym przez badany silnik. Indykator służy do wyznaczania chwilowego ciśnienia w cylindrze pracującego silnika w zależności od chwilowego położenia tłoka, kąta obrotu walu korbowego lub czasu. Ze względu na zasadę działania, wśród indykatorów stosowanych do badania szybkobieżnych silników trakcyjnych rozróżnia się kwarcowe oraz punktowe (stroboskopowe). Indykator kwarcowy (lub piezoelektryczny). Dwa kryształy piezokwarcu są silnie zaciśnięte pomiędzy trzema elektrodami. Za pośrednictwem przepony podczas pomiaru na kryształy działa dodatkowo ciśnienie gazów w cylindrze. Wskutek zmiany naprężeń wewnętrznych kryształy piezokwarcu wysyłają impulsy elektryczne przekazywane przewodami do wzmacniacza, który po wzmocnieniu kieruje je do oscylografu. Końcówka (czujnik) indykatora jest chłodzona wodą. Dokładność indykatora kwarcowego w jednostkach bezwzględnych jest stosunkowo mała, lecz przy użyciu oscylografu katodowego otrzymuje się na ekranie od razu cały wykres indykatorowy o dużej wierności kształtu krzywych.
Indykator punktowy (stroboskopowy) służy do wyznaczania zmian ciśnienia w cylindrze w zależności Od kąta walu korbowego. W głowice cylindra wkręcona jest końcówka indykatora, w której znajduje się przepona rozdzielająca wnętrze końcówki na dwie komory. W wewnętrznej komorze ciśnienie równe jest ciśnieniu w badanym cylindrze, a w zewnętrznej panuje stałe ciśnienie wzorcowe, regulowane przez wpuszczanie sprężonego powietrza z butli. Komora o ciśnieniu wzorcowym jest połączona z cylindrem, w którym porusza się tłok obciążony sprężyną. Położenie tłoka i przymocowanej do niego elektrody zależy od ciśnienia wzorcowego. Elektroda dotyka swym końcem taśmę papierową nawiniętą na bęben obracający się wraz z wałem korbowym badanego silnika. Elektroda umieszczona w końcówce indykatora jest tak ustawiona, że przestaje stykać się z przepona w chwili, kiedy podczas zmniejszania się ciśnienia w cylindrze silnika zamka różnica ciśnień działająca na przeponę. [hasła pokrewne: Leukocyturia, blinatumomab, mechanizm zwrotniczy ]
[więcej w: auto gazda otomoto, roverki forum, sworzeń wahacza objawy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto gazda otomoto roverki forum sworzeń wahacza objawy