Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Dymomierz

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Dymomierz jest to przyrząd do określania stopnia zanieczyszczenia spalin sadzą i innymi niespalonymi resztkami substancji stałych. Zasada działania typowego dymomierza polega na porównywaniu przejrzystości badanych spalin i czystego powietrza. Do określania stopnia zadymienia spalin służy nastawny fotometr, na który pada wiązka promieni świetlnych, przepuszczanych na przemian przez czyste powietrze oraz badane spaliny. Przepływ spalin przez górną rurkę oraz powietrza przez dolną rurkę jest wymuszany za pomocą wentylatora. Nastawny fotometr składa sie z żarówki i fotokomórki, osadzonych obrotowo na wspólnej ośce, oraz z miliamperomierza wyskalowanego w jednostkach zadymienia spalin. Przyrządy do pomiaru zużycia wody. Intensywność przepływu wody — np. przez układ chłodzenia silnika lub przez hamulec wodny — najczęściej określa się za pomocą danaidy lub zwykłego wodomierza. Danaida jest to naczynie z otworami o określonych średnicach w dnie, które szczelnie zatyka się odpowiednimi zaślepkami. Z boku naczynia znajduje się rurka szklana do kontroli poziomu wody. Zasada pomiaru polega na utrzymywaniu określonego poziomu wody w naczyniu przez odsłanianie lub zaślepianie odpowiedniej liczby otworów, z których każdy ma inną znaną przepustowość. Wodomierz składa się z wirnika obracającego się lub wykonującego ruchy kołyszące wskutek przepływu wody oraz licznika rejestrującego poruszenia wirnika. Ilość przepływalącej wody jest wskazywana na liczniku bezpośrednio w Jednostkach objętości. Tachograf jest to przyrząd do rejestrowania chwilowych prędkości ruchu pojazdu samochodowego. Typowy tachograf — np. KIENZLE składa się z zegara, szybkościomierza z dwoma licznikami kilometrów oraz urządzenia rejestrującego. Zapisy tachografu są rejestrowane w postaci wykresów na okrągłej tarczy papierowej, na której naniesiona jest siatka umożliwiająca bezpośrednie odczytywanie danych. Tarcza tachografu KIENZLE podzielona jest na 24 wycinki promieniowe, odpowiadające 24 godzinom. Obrót całkowity tarczy odpowiada jednej dobie. Współśrodkowe kola na tarczy stanowią siatkę szybkości jazdy, Dodatkowy rysik na kołach o najmniejszych średnicach znaczy okresy czasu, przez które pracuje silnik pojazdu. [patrz też: voluson, aluminium 6082, Upadłość transgraniczna ]
[przypisy: otomoto toruń, gazda otomoto, salon renault katowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazda otomoto otomoto toruń salon renault katowice