Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Moment wyrównywujący

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Do wyznaczania dynamicznej sztywności opony służy specjalne urządzenie z dźwignią, którą można pobudzać do drgań o regulowanej częstotliwości, najczęściej w granicach 0. . . 1,5 Hz. Występowanie rezonansu drgań wymuszanych i własnych opony rozpoznaje sie łatwo przez obserwację. Moment wyrównywujący, występujący w oponie wskutek bocznego znoszenia koła jezdnego samochodu. Moment wyrównywujący wyznacza się przy użyciu specjalnego urządzenia z bębnem wirującym, napędzającym badaną oponę, ustawioną względem niego nieco skośnie. Wynik pomiaru odczytuje się bezpośrednio na odpowiednio wyskalowanej podziałówce. Krytyczna prędkość wirowania. Jeżeli opona wiruje z prędkością krytyczną, na jej bieżniku występują dostrzegalne odkształcenia elementów o charakterze fali drgań, które można rejestrować np. przez fotografowanie. Hałaśliwość opony określa się przez wyznaczanie nasilenia odgłosów towarzyszących wirowaniu opony z rozmaitymi prędkościami obrotowymi. Do dokładnych pomiarów używa się przyrządów elektro-akustycznych. Trwałość opony określa sie przez pomiary zużycia jej bieżnika lub innych części składowych w trakcie badań laboratoryjnych lub specjalnych prób drogowych. Badania prowadzi się zwykle aż do zniszczenia opony. Często wyznacza się trwałość opony w zależności od odpowiednio podwyższonego lub obniżonego nadciśnienia powietrza w ogumieniu. Odrębną grupę badań trwałości opon stanowią rozmaite próby wytrzymałościowe, podejmowane z uwagi na bezpieczeństwo ruchu (np. próby na przebicie przez ostre elementy, próby na rozwarstwianie wskutek przegrzania i inne). Obsługa techniczna polega na wykonywaniu czynności niezbędnych do zachowania wszystkich mechanizmów samochodu w stanie pełnej sprawności technicznej w okresie eksploatacji. Celem obsługi jest nie tylko ograniczenie do minimum intensywności zużywania się części, lecz również zachowanie estetycznego wyglądu zewnętrznego pojazdu. Obsługa codzienna obejmuje czynności niezbędne do przygotowania pojazdu do pracy oraz kontrolę stanu mechanizmów podczas pracy. Wykonywana jest ona przez kierowcę przed wyjazdem, w drodze i po powrocie do garażu. W zakres obsługi codziennej wchodzi również utrzymanie czystości zewnętrznej pojazdu. [więcej w: voluson, aluminium 6082, Upadłość transgraniczna ]
[więcej w: otomoto toruń, gazda otomoto, salon renault katowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazda otomoto otomoto toruń salon renault katowice