Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Detonacyjna charakterystyka silnika

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Detonacyjna charakterystyka silnika przedstawia zależność najmniejszej dopuszczalnej liczby oktanowej paliwa od zapłonu. Najpierw zdejmuje się wstępną charakterystykę przedstawiającą zależność wyprzedzenia zapłonu na granicy detonacji od prędkości obrotowej wału korbowego, dla kilku różnych liczb oktanowych, przy całkowitym uchyleniu przepustnicy w gaźniku kiedy silnik jest w pełni nagrzany. Jako paliwa wzorcowe stosuje się gatunki benzyny o znanych właściwościach lub odpowiednie mieszaniny, np. technicznego izooktanu i benzyny lakowej. Wyniki sprowadza się do normalnych warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza). Wyprzedzenie zapłonu, przy którym występuje początek detonacji, można określić słuchem z dokładnością do 1 . . . 20 0.w.k. Podczas szybkiego biegu silnika hałaśliwość jego pracy utrudnia dokładne określanie słuchem wyprzedzenia zaplonu odpowiadającego początkowi spalania detonacyjnego, co zmusza często do posługiwania się indykatorem. Przy użyciu indykatora wyprzedzenie zapłonu określa się również z dokładnością 1. . .20 0.w.k. Początek spalania detonacyjnego jest sygnalizowany na ekranie oscyloskopu katodowego przez obraz charakterystycznej piły. Na wykres nanosi się krzywa najkorzystniejszego wyprzedzenia zapłonu (na podstawie charakterystyk regulacyjnych) oraz krzywe charakteryzujące oddziaływanie regulatorów wyprzedzenia zapłonu (odśrodkowego i podciśnieniowego). Następnie sporządza sie wykres w układzie współrzędnych: liczba oktanowa dopuszczalny kąt zapłonu, Czyli tzw. pośrednią charakterystykę detonacyjną dla kilku różnych predkości biegu silnika. Z charakterystyki pośredniej wykreśla się właściwą charakterystykę detonacyjną przedstawiającą szukaną zależność liczby oktanowej od prędkości obrotowej wału korbowego dla najkorzystniejszego wyprzedzenia zapłonu i wyprzedzenia ustawianego przez regulatory wyprzedzenia zapłonu. Na wykresie nanosi się czasem krzywe procentowego spadku mocy przy stosowaniu gatunków paliwa o liczbach oktanowych niższych niż określana. [podobne: Leukocyturia, blinatumomab, mechanizm zwrotniczy ]
[patrz też: forum land rover, land rover spalanie, przyspieszeniomierz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum land rover land rover spalanie przyspieszeniomierz