Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Charakterystyka silnika

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Charakterystyka silnika jest to wykres przedstawiający funkcjonalną zależność kilku parametrów charakteryzujących właściwości robocze silnika, otrzymane w wyniku określonych prób i pomiarów. Odpowiednio do uwzględnionych parametrów rozróżnia się zwykle niżej zdefiniowane charakterystyki silników. Eksploatacyjna (zewnętrzna) charakterystyka silnika jest to wykres mocy użytecznej, momentu obrotowego i zużycia paliwa w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego, przy całkowitym otwarciu przepustnicy lub nominalnym dawkowaniu urządzenia wtryskowego. Wykres charakteryzuje moc odbieraną na wale korbowym, podczas pracy silnika z kompletnym osprzętem (jak wentylator, pompa wody, nieobciążona prądnica i inne podzespoły). Mechanizmy i osprzęt silnika powinny być wyregulowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Wykres charakterystyki zewnętrznej zawiera najczęściej cztery krzywe: mocy użytecznej, momentu obrotowego, godzinowego i jednostkowego zużycia paliwa — wszystkie w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego. Podczas zdejmowania charakterystyki eksploatacyjnej wyznacza się moment obrotowy i godzinowe zużycie paliwa dla kilku lub kilkunastu stałych prędkości obrotowych wału korbowego stopniowo przyspieszając, a następnie zwalniając bieg silnika (lub odwrotnie). Jako wynik pomiarów przyjmuje się wartości średnie. Każdorazowo prędkość obrotową wału korbowego zmienia sie i dokładnie reguluje przez zmiane momentu obciążającego (obciążenie np. hamulcem wodnym). Moment obrotowy określa sie lub bezpośrednio odczytuje ze wskazań silomierza hamulca, mierząc prędkość obrotową walu korbowego. Moc silnika oblicza się z zależności: Ne — Pn/C, gdzie: C — stała hamulca. Jednostkowe zużycie paliwa oblicza się z zależności: ge 1000 Gn/Ne [G/KM godz]. Dławiona charakterystyka silnika jest to wykres mocy użytecznej, momentu obrotowego i zużycia paliwa w zależności od prędkości obrotowej walu korbowego, przy częściowo przymkniętej przepustnicy lub zmniejszonym dawkowaniu urządzenia wtryskowego. Aby uzyskać pogląd o właściwościach silnika trzeba sporządzić charakterystyki dławione przynajmniej przy trzech różnych ustawieniach urządzeń zasilających zwykle odpowiadających 25, 50 oraz 75% znamionowego obciążenia silnika. Charakterystyke dławioną zdejmuje sie w taki sam sposób, jak charakterystykę zewnętrzną — zmieniając przy stałym ustawieniu urządzenia zasilającego stopniowo prędkość obrotowa wału korbowego przez zwiększanie lub zmniejszanie obciążenia silnika. [podobne: taśmy transportujące, cyklofosfamid, bruksizm]
[przypisy: otomoto rzeszów, mylr, mila automobile ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mila automobile mylr otomoto rzeszów