Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Mechanizacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Częściowa mechanizacja stanowi wyższą formę rozwoju małej mechanizacji. Polega ona na częściowym wprowadzeniu maszyn do procesu produkcyjnego i dotyczy niektórych faz robót i operacji. Mechanizacja częściowa tylko w pewnym stopniu eliminuje pracę ręczną. Za przykład mogą służyć roboty torowe prowadzone podczas napraw głównych nawierzchni przy użyciu ciężkich podbijarek toru, oczyszczarek, suwnic zmechanizowanych, jak również przy użyciu lekkich maszyn: zakrętarek spa— linowych, podbijaków wibracyjnych itd. Pełna mechanizacja obejmuje całość procesu produkcyjnego i prowadzi do zastępowania pojedynczych maszyn zespołami maszyn, współdziałającymi zgodnie z założeniami procesu technologicznego. Pełna mechanizacja w zasadzie eliminuje pracę fizyczną człowieka i stanowi etap przejściowy do automatyzacji, przy której procesy produkcyjne przebiegają zgodnie z ustalonym z góry programem lub są sterowane przez komputery, bez bezpośredniego udziału człowieka. Do oceny rozwoju mechanizacji służy miernik okrelający stopień zmechanizowania. Stosowane są również wskaźniki określające stopień mechanizacji, wyrażony w mocy maszyn przypadających na jednego robotnika lub jeden kilometr toru. Im wyższy jest stopień mechanizacji, tym mniejsza pracochłonność robót. Pracochłonność to ilość pracy potrzebna lub zużyta na wykonanie jednostki produkcji albo określonego zadania, wyrażona w jednostkach czasu na jednostkę produkcji. Odwrotnością pracochłonności jest wydajność pracy. W odniesieniu do maszyn rozróżnia się: wydajność teoretyczną (konstrukcyjną); wydajność techniczną; — wydajność eksploatacyjną (praktyczną). Wydajność teoretyczna (konstrukcyjna) Q jest to ilość pracy, jaką maszyna mogłaby wykonać w ciągu godziny przy zachowaniu wszystkich warunków i parametrów przyjętych przez konstruktora do obliczeń oraz podanych w dokumentacji technicznej. [podobne: wzorcowanie mierników, wzorcowanie mierników gdańsk, wzorcowanie mierników Katowice ]
[patrz też: otomoto toruń, gazda otomoto, salon renault katowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazda otomoto otomoto toruń salon renault katowice