Land Rover – samochody, opinie, forum, modele, spalanie
wypożyczalnia i wynajem samochodów

Badania zespołów napędowych i podwozi

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Badanie sprzęgieł. Współczynnik nadmiaru momentu (zapasu) sprzęgła wyznacza się przy użyciu hamulca do określania momentu tarcia sprzęgł, czyli maksymalnego momentu obrotowego przekazywanego przez badane sprzęgło bez poślizgu. Rzeczywisty moment tarcia sprzęgła, zależny od wstępnego napięcia sprężyn dociskowych, odczytuje się bezpośrednio ze wskazań odpowiednio wyskalowanego dynamometru.
Badanie sprzęgła jednokierunkowego ogranicza się zwykle do wyznaczenia jego wytrzymałości zmęczeniowej przez wielokrotne włączanie i wyłączanie na specjalnym stanowisku. Zwykle układ sterujący zapewnia samoczynne włączanie badanego sprzęgła jednokierunkowego z chwilą obciążania go wyregulowanym uprzednio momentem obrotowym, Do dynamicznego badania sprzęgieł hydrokinetycznych oraz do wyznaczania dynamicznego współczynnika tarcia okładzin ciernych stosuje sie stanowisko bezwładnościowe. Wymagane obciążenie wywołuje Się przy użyciu odpowiednio skompletowanych tarcz zamachowych. Silnik elektryczny napędza z wyregulowaną prędkością obrotową napędzający element badanego sprzęgła (np. pompę). Natomiast element napędzany badanego sprzęgła (np. turbina) połączony jest walem z tarczami zamachowymi, zastępującymi obciążenie zewnętrzne.
Koło zamachowe obraca się bez przerwy ze stalą prędkością. Po włączeniu sprzęgła napędu tarcze zamachowe rozpędzają się do określonej prędkości, przy której sprzęgło napędu zostaje wyłączone i jednocześnie włącza sie badane sprzęgło. Zmierzenie okresu czasu upływąjącego od chwili włączenia badanego sprzęgła do chwili zatrzymania się tarcz zamachowych umożliwia obliczenie energii pochłoniętej przez badane sprzęgło lub wyznaczenie współczynnika tarcia badanych okładzin. Podobne urządzenia służą do badania olejów przekładniowych, stosowanych w sprzęgłach i przekładniach hydrokinetycznych. Badanie zespołów napędowych. Opory mechaniczne skrzynek biegów, mostów napędowych, przegubów wałów napędowych i innych mechanizmów o częściach wirujących wyznacza sie przeważnie metodą mocy krążącej. Stanowisko do badania metodą mocy krążącej składa się z dwóch przekładni o przełożeniach oraz oraz dwóch zespołów napędowych, wzorcowego i badanego, połączonych wałami i nastawnymi sprzęgłami tarczowymi w zamknięty obieg mocy. Wstępne obciążenie przekładni zapewnia się przez zluzowanie sprzęgła nastawnego i przekręcenie jego tarcz w celu wywołania odpowiedniego momentu skręcającego wały lub specjalne drążki skrętne, po czym tarcze sprzęgła nastawnego łączy się znów ze sobą. [hasła pokrewne: Leukocyturia, blinatumomab, mechanizm zwrotniczy ]
[hasła pokrewne: auto gazda otomoto, roverki forum, sworzeń wahacza objawy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto gazda otomoto roverki forum sworzeń wahacza objawy